Op 26 oktober was er in Zoetermeer weer een bijeenkomst van de Community tegen Eenzaamheid in Zoetermeer. Samenkracht is deelnemer aan deze Community van ondernemers, maatschappelijke organisaties, gemeente, vrijwilligers.

Iedereen kan iets doen om de eenzaamheid van iemand een beetje te doorbreken. Het verbinden van deelnemers in de community versterkt dit. Als deelnemers houden we contact met elkaar en met inwoners die zich alleen voelen. We treffen elkaar drie tot vier keer per jaar via netwerkbijeenkomsten. Ook gebruiken we een netwerkapp, om ideeën, plannen en kennis uit te wisselen en activiteiten aan te kondigen. De afgelopen tijd hebben we veel mooie initiatieven ontwikkeld en zetten wij ons in om iets extra’s te betekenen voor anderen in de stad. Alle deelnemers zijn ambassadeur van onze community en dragen dit uit. Via themagroepen werken we activiteiten rondom een bepaald thema samen uit, zoals Eten en ontmoeten, Kunst en cultuur, Jongeren.

Samenkracht houdt dialoogbijeenkomsten met ouderen (Atelier Samenkracht) op verschillende locaties. Tijdens de Ateliers Samenkracht wordt verbondenheid en geefkracht bij deelnemers versterkt en daarmee eenzaamheid voorkomen of tegen gegaan.