Recent is het rapport ‘Wat doe jij met eenzaamheid?’ gepubliceerd. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van het leertraject ‘Werkzame elementen bij eenzaamheid’, waar we met Samenkracht ook aan mee hebben gedaan. Tijdens dit traject hebben we samen met acht andere interventie-eigenaren, onder begeleiding, gewerkt aan het expliciteren van de werkzame elementen binnen onze interventies op eenzaamheid.

In het rapport delen onderzoekers Sofieke Jansen, Leontien Hommels en Tamara Bouwman, in opdracht van ZonMw, de uitkomsten van dit leertraject, wat deelnemers eraan gehad hebben en welke lessen beleidsmakers kunnen leren. Het is een leerzaam verhaal geworden voor iedereen die zich wil inzetten voor de aanpak van eenzaamheid in Nederland. Het biedt handvatten om interventies en beleid te versterken.

We willen graag specifiek het onderdeel over de kracht van een brede aanpak uit het rapport uitlichten, omdat het zo goed past bij onze eigen boodschap. Van de negen interventies in het leertraject richten vier zich volledig op het verminderen van eenzaamheid, terwijl vijf interventies zich deels op eenzaamheid richten. Dit illustreert dat sociale interventies vaak een brede insteek hebben, waarbij meerdere doelen of thema’s worden aangepakt. Deze brede aanpak wordt in het rapport beschreven als een kracht. Hoe komt dit tot uiting in de aanpak van Samenkracht?

Samenkracht: Brede inzet voor een sterke sociale basis

Bij Samenkracht is het aanpakken van eenzaamheid niet het hoofddoel, maar een onderdeel van een bredere inzet. Onze interventie richt zich op het versterken van de sociale basis. Dit betekent dat de resultaten van een Samenkracht-traject niet alleen effect hebben op het individu en zijn of haar relaties, maar dat Samenkracht ook leidt tot een gemeenschappelijke sociale basis. We verbeteren de sociale omgeving van individuen, versterken gemeenschappen en verbinden mensen met organisaties, plekken en voorzieningen die essentieel zijn voor hun welzijn en participatie in de samenleving. Binnenkort beschrijven deze brede aanpak in een rapport over een GALA-Samenkracht project in een Haagse seniorencomplex.

Download het rapport ‘Wat doe jij met eenzaamheid?’ via de website van ZonMw.

Op deze pagina staat ook een mooi beeldverslag van het rapport.