De filosofie achter Samenkracht

De vergrijzing in Nederland is al jarenlang een veelbesproken onderwerp. Op dit moment zijn er bijna 800.000 80-plussers. Rond 2055 zijn dat er twee miljoen. Een flinke groep mensen dus! En deze groei zal doorzetten. Het algemene beeld dat men heeft van iemand die oude wordt, is dat de kans op ziektes groter wordt. Helaas is het niet vanzelfsprekend dat mensen op hoge leeftijd worden gezien. Dat ze serieus worden genomen. Dat er beroep wordt gedaan op hun kennis, kunde en (levens)ervaring. Onderzoek wijst uit dat ouderen minder participeren in de woonomgeving, in vergelijking tot anderen in de leeftijd van 35 tot 65 jaar.

En dat terwijl belangrijke voorwaarden voor een zinvol en plezierig leven volgens ouderen zijn dat ze:

  • Blijven leren
  • Van betekenis zijn voor anderen
  • Betrokken zijn bij de gemeenschap

Wij geloven dat ouderen pas echt het gevoel krijgen ertoe te doen en van betekenis zijn als er respect voor elkaar is, zij deel uitmaken van de maatschappij en niet denken vanuit ontvangen, maar vanuit geven en dit benutten. Dit noemen wij geefkracht. Uiteindelijk zal dit enorme positieve effecten hebben op het zorgsysteem, pensioenvoorziening en de maatschappij in het algemeen.

Door hierover in gesprek te gaan kunnen professionals, vrijwilligers én ouderen samen nadenken over dit thema. En er iets aan doen.

Wij geloven in een samenleving waarin geven en ontvangen voor ouderen in balans is. De juiste balans heeft een positieve impact op de oudere zelf: zingeving, positieve gezondheid, ervaren kwaliteit van leven. Maar ook een positieve impact op uitdagingen waarvoor we als samenleving staan: stille eenzaamheid, verdere individualisering, sociale armoede.

Meedoen en van betekenis zijn voor zoveel mogelijk 80-plussers in de gemeenschap mogelijk maken. Voor elkaar. Dat is de filosofie achter Samenkracht.