Werkwijze

Samenkracht is een methodiek, gericht op het erkennen, waarderen en inzetten van de kennis en kunde van de oudste generaties: mensen van rond de tachtig en ouder. Deze methodiek is een groepsactiviteit en biedt ouderen een podium om hun wensen en mogelijkheden op het gebied van ‘meedoen en van betekenis zijn’ met elkaar te delen en actief uit te dragen richting professionals en politiek. Dat gebeurt door hierover op grond van gelijkwaardigheid in gesprek te gaan en zinvolle acties te ondernemen.

Ertoe doen

SamenKracht wil een beweging op gang brengen die ouderen waardeert en ondersteunt in hun verlangen om erbij te horen en van betekenis te zijn. Ouderen willen ertoe doen. Maar de beeldvorming is vaak anders. Het gevolg is dat veel ouderen zich afvragen: waarom ben ik er nog? “Mijn kennis en kunde blijft onbenut”. Concreet wil Samenkracht:

  • de kracht van de oudste generaties (kennis, kunde, levenservaring) zichtbaar maken en mobiliseren;
  • ​een impuls geven aan eigen veerkracht door persoonlijke ontwikkeling, netwerkontwikkeling, maatschappelijke inzet en omzien naar elkaar in de eigen woon- en leefomgeving;
  • de leefwereld van ouderen en de systeemwereld van overheid en organisaties bij elkaar brengen door de oudste generaties een stem te geven richting instellingen en politiek.

Meepraten én meedoen

Met Samenkracht gaan meepraten en meedoen hand in hand. Twee dialoogbijeenkomsten helpen ouderen om dit verlangen (opnieuw) te ontdekken en vorm te geven, heel concreet. Door Samenkracht bloeien mensen op, ook waar levenslust soms verloren leek. De ‘geefkracht’ van ouderen verschijnt meestal in een nieuwe gedaante, maar is allerminst verdwenen. Samenkracht.nu zet dialoog en creatieve werkvormen in voor dit proces van ontmoeting en activering. Een proces waarin het uiteindelijk draait om zingeving en geluk.

Veel impact

Samenkracht laat zien dat ook de oudste generaties uit de ‘verzorgingsstand’ willen komen, zelf aan willen pakken en mee willen denken, mits ze voldoende worden gefaciliteerd en daadwerkelijke steun voelen vanuit overheid en instituties. Dat is wat we bedoelen met Samen-Kracht. Het project draagt bij aan verschillende actuele beleidsdoelen:

  • Activering: ontmoeting en zorg voor elkaar in de eigen woon- en leefomgeving;
  • Democratie: ouderen worden zichtbaar en voelen zich gehoord in de dialoog met professionals en beleidsmakers;
  • Inclusie: ouderen doen mee in leeftijdsvriendelijke steden, wijken en dorpen voor alle generaties.

Ons gedachtegoed

De filosofie achter Samenkracht

Dialoogbijeenkomst en training

Aan de slag met Ateliers Samenkracht of word trainer

Samenkracht als beweging

Met Samenkracht krijg je het voor elkaar