Aan de slag met Ateliers Samenkracht of word trainer

Samenkracht organiseert dialoogbijeenkomsten en trainingen in het hele land. ‘Ertoe doen, meedoen en van betekenis zijn’ is de kern van deze bijeenkomsten. Deze dialoogbijeenkomsten verzorgen wij onder de noemer ‘Atelier Samenkracht’.

Ben jij een lokale of regionale organisatie op het gebied van wonen, zorg, welzijn, preventie, belangenbehartiging? Behoren de oudste generaties tot jouw doelgroep?

Sluit je dan aan bij Samenkracht en ga in jouw eigen regio aan de slag met Ateliers Samenkracht.

Over Ateliers Samenkracht
Ateliers Samenkracht biedt ouderen in twee dialoogbijeenkomsten een podium om hun wensen en mogelijkheden om er voor elkaar te zijn, mee te doen en van betekenis te zijn met elkaar te delen. Hier zijn ook vertegenwoordigers van lokale instituties bij met als doel:

  • de kracht van de oudste generaties (kennis, kunde, levenservaring) zichtbaar maken en mobiliseren;
  • een impuls geven aan persoonlijke ontwikkeling, netwerkontwikkeling, maatschappelijke inzet en omzien naar elkaar in de eigen woon- en leefomgeving;
  • de leefwereld van ouderen en de systeemwereld van overheid en organisaties bij elkaar brengen door ouderen een stem te geven richting instellingen en politiek.

Atelier Samenkracht brengt mensen bij elkaar en nodigt uit om over dit onderwerp met elkaar het gesprek aan te gaan.

Meer weten over dialoogbijeenkomsten en Ateliers Samenkracht?
Brochure ‘Ateliers Samenkracht’

Wil jij je verdiepen in het begeleiden van dialoogsessies met ouderen? Word trainer van Samenkracht!

Samenkracht biedt de oudste generaties een podium om hun wensen en mogelijkheden op het gebied van ‘meedoen en van betekenis zijn’ met elkaar en met anderen te onderzoeken, te delen en actief uit te dragen. Dit gebeurt door het organiseren van een Atelier Samenkracht, bestaande uit twee dialoogbijeenkomsten voor ouderen. In het Atelier wordt gewerkt met de wetenschappelijk theoretisch onderbouwde en praktisch ingevulde methodiek Samenkracht. Wil jij in beweging komen voor de dialoog tussen en met de oudste generatie ouderen? Dan is deze training waarin je leert dialoogsessies te begeleiden iets voor jou!

Hoe ziet de training eruit?

De training bestaat uit twee groepsbijeenkomsten van 2,5 uur met maximaal 15 andere deelnemers. Via inspirerende werkvormen, oefeningen en intervisie ga je ervaren wat Samenkracht betekent voor jezelf en voor ouderen (ervarend leren).

Je leert:

  • hoe je breed kunt kijken naar ouder worden
  • hoe je ouderen hun eigen geefkracht kunt laten ontdekken
  • hoe je een dialoog met en tussen ouderen, beroepskrachten en vrijwilligers kunt begeleiden
  • hoe je de methodiek Samenkracht  in jouw netwerk kunt inzetten
  • hoe je een Atelier Samenkracht kunt opzetten in jouw werkgebied

Meer informatie over trainer worden en het begeleiden van dialoogsessies met ouderen vind je in deze brochure.

Wil je direct aanmelden voor de trainingen op 5 & 19 oktober 2020?
Meld je hier aan.