In Den Bosch heeft de recente Samenkracht training vanuit het programma Samen Ouder Worden negen nieuwe moderators voortgebracht, uitgerust met praktische handvatten en nieuwe inzichten. Zij zijn binnen hun eigen KBO-Brabant afdelingen actief aan de slag gegaan om senioren op vernieuwende wijze bij lokale projecten te betrekken.

Het is inspirerend en interessant om te zien hoe divers de kennis en werkvormen uit de training wordt toegepast. Sommige deelnemers integreren de werkzame principes van Samenkracht in een nieuw op te zetten ‘Oog voor Elkaar’ project of in de lokale voorzorgcirkels die zij begeleiden. Anderen hebben de ideeën benut in hun eigen woonomgeving.

Zo ging bijvoorbeeld een van de deelnemers in de eigen woontoren met haar buren in dialoog over thema’s als dragen en verdragen. Een andere deelnemer gebruikt de verworven inzichten om in haar woonplaats Rosmalen met buurtbewoners te bespreken hoe ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen in hun straat.

Ook internationaal vindt Samenkracht zijn weg. Over de grens heeft de Belgische Lieve De Cuyper Samenkracht bijeenkomsten georganiseerd als onderdeel van haar gerontologiestudie en een lokaal initiatief genaamd Warme Buurten. Zij ging met mensen in gesprek rondom de dialoogvraag ‘Wat heb ik nodig om betekenisvol en gelukkig ouder te worden in mijn buurt’.

Een eyeopener voor alle deelnemers wat het inzicht in hoe een Samenkracht-traject zich ontvouwt. Vaak zijn we geneigd het doel al te stellen voordat we beginnen (oftewel sturend te werken), terwijl de essentie van Samenkracht juist ligt in het breed en open kijken naar mensen en hun situatie. Een dialoogvraag als ‘hoe kunnen ouderen betekenisvol zijn of iets voor anderen betekenen’ kan het beeld schetsen dat er van ouderen wordt verwacht dat zij op een bepaalde manier bijdragen aan de samenleving. Wanneer deze vraag niet vanuit de ouderen zelf komt, maar van buitenaf wordt opgelegd, kan dit ervaren worden als een druk of verwachting die de samenleving stelt. Het is belangrijk dat de vragen en thema’s in gesprekken echt aansluiten bij wat ouderen zelf belangrijk vinden, en de nieuwe moderators hebben hier een goede start mee gemaakt.

 

Foto’s van Samenkracht in Brugge, moderator Lieve De Cuyper