Praktijkvoorbeelden

Verhalen van Samenkracht

Invisible Talents - SamenkrachtPraktijkvoorbeeld

Invisible Talents

Amsterdam ‘Iedereen heeft iets bij te dragen aan deze wereld. Het is gewoon een kwestie van de kans krijgen om dat te doen. ' Leren en deelnemen aan het leven is…
Amanda
27 juli 2020
Praktijkvoorbeeld

Samenkracht & wooncomplexen

Een van de dialoogtafels tijdens de Landelijke inspiratiemiddag op 14 maart 2019 in Den Haag was georganiseerd rondom het thema wonen. Jessie van den Avoor​t deelde haar Samenkracht-ervaring in een wooncomplex…
Loes
19 mei 2020
Praktijkvoorbeeld

Heerlijk om je verhaal te kunnen delen

KEaRN Welzijn start Samenkracht in Gytsjerk en Surhuisterveen (Fr) Opbouwwerkers Nienke Miedema, Jildou Jager en Frouwina van Dekken zijn werkzaam bij KEaRN, de welzijnsorganisatie in gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. KEaRN…
Loes
19 mei 2020