Een van de dialoogtafels tijdens de Landelijke inspiratiemiddag op 14 maart 2019 in Den Haag was georganiseerd rondom het thema wonen. Jessie van den Avoor​t deelde haar Samenkracht-ervaring in een wooncomplex in Hardenberg. Hier volgt een kort verslag van de belangrijkste onderwerpen die aan de dialoogtafel besproken zijn.  

Jessie is een ervaren moderator. Op vrijwillige basis is zij, in samenwerking met De Stuw Sociaal Werk, in de gemeente Hardenberg aan de slag gegaan met Samenkracht. Zij heeft inmiddels één Atelier Samenkracht georganiseerd voor bewoners van een wooncomplex in Hardenberg. Aan dit Atelier deden ook drie studenten van het ROC mee. Inmiddels is zij bezig met de voorbereiding van een tweede Atelier. Jessie haar specialiteit is mensen goed naar elkaar te laten luisteren en daarmee meer begrip voor elkaar krijgen.

De startvraag voor elk Atelier is ‘Hoe vindt je nu ouderen die met elkaar een Atelier Samenkracht willen starten?’. Jessie haar aanpak kenmerkt zich door de persoonlijke benadering van mensen. Gewoon een praatje maken op plekken waar ouderen zijn; de supermarkt of in de gemeenschappelijke ruimte van een wooncomplex voor ouderen. Mensen aanspreken, luisteren, oordeelloos doorvragen en op zoek gaan naar een gemeenschappelijk noemer. Die noemer kan de drager zijn van een Atelier Samenkracht.

Samenkracht gaat over meedoen en van betekenis zijn van onder andere de oudste generaties. Maar ‘meedoen en van betekenis zijn’ en participeren in een Atelier Samenkracht vraagt bij mensen om een herkenbaar gemeenschappelijk haakje. In Hardenberg heeft Jessie zo’n haakje gevonden in de onenigheid tussen een aantal bewoners van het wooncomplex die uitstraalde naar de rest van het wooncomplex. Zij heeft ongeveer tien bewoners bij elkaar weten te brengen die onder haar leiding de dialoog met elkaar wilden aangaan. In twee dialoogbijeenkomsten heeft Jessie de sociale cohesie in het complex een positieve impuls gegeven. Mensen hebben leren luisteren, meer begrip voor elkaar gekregen én een gezamenlijk doel gevonden in een wekelijkse sportactiviteit. De gemeenschapszin is toegenomen!

Wat zijn nu de belangrijkste lessen? 
1. Persoonlijke benadering van ouderen helpt bij het vinden van een herkenbare gemeenschappelijke noemer.
2. Maak gebruik van het Zwaan-kleef-aan principe.  Een klein begin is ook een begin.
3. Samenwerking met de lokale welzijnsorganisatie belangrijk voor de borging.