Een van de dialoogtafels tijdens de Landelijke inspiratiemiddag op 14 maart 2019 in Den Haag was georganiseerd rondom het thema seniorvriendelijke wijken. Loes Hulsebosch leidde het onderwerp in vanuit haar ervaring met Samenkracht in seniorvriendelijk Den Haag. Hier volgt een kort verslag van de belangrijkste onderwerpen die aan de dialoogtafel besproken zijn.  

Samenspraak bijeenkomsten over de wijk gaan al snel over het domein ‘materiële situatie’ waarbij de woning, de inrichting van de woonomgeving, mobiliteit en veiligheid aan de orde komen. Gevolg is dat het gesprek dan vooral gaat over losse stoeptegels en rommel op straat. Zeker belangrijk, maar Den Haag laat zien hoe belangrijk het ook is om breder te kijken, naar alle levensdomeinen.

Samenkracht & seniorvriendelijk

De Samenkracht-methodiek is hier een bouwsteen voor een  seniorvriendelijke  en dementievriendelijke stad. Loes laat ons aan de hand van een proeverij met de werkvorm ‘huis van de identiteit’ zelf ervaren dat een goed gesprek over seniorvriendelijke wijken alle levensdomeinen raakt. Sociale contacten, lichaam & geest, arbeid & activiteiten en waarden & inspiratie zijn minstens even belangrijk voor een goede kwaliteit van leven (en voor sommigen zelfs belangrijker) als materiële zaken.

Hoe kan je zelf bijdragen aan een seniorvriendelijke wijk?

Aan tafel komt naar voren dat het nog best lastig is om de vraag te beantwoorden hoe we als bewoner zelf kunnen bijdragen aan een seniorvriendelijke wijk. Er worden hele mooie grote ambities genoemd zoals ontmoetingsmomenten creëren en mensen achter de voordeur uithalen, jong en oud bij elkaar brengen, werken aan vooroordelen en vanuit de eigen functie de verbindende schakel zijn. Maar ook kleine dingen komen ter tafel, zoals een bankje voor de deur, elkaar groeten bij het uitlaten van de hond, zwerfafval opruimen en de groepsapp. De gezamenlijke gedachte bij de grotere ambities is wel dat betutteling van senioren al snel op de loer ligt. We denken snel in oplossingen voor de ander. Want.. waar hebben senioren nu echt behoefte aan? En weten zij dit altijd zelf wel te benoemen?

Den Haag als lichtend voorbeeld

In Den Haag hebben ze gemerkt dat de drietrapsaanpak het beste werkt. Het begint met mensen bij elkaar brengen (1), waarbij mensen aan de hand van de besproken thema’s inzicht opdoen over hun eigen situatie (2), gevolgd door de vragen: Wat kan ik zelf hier aan doen? Wat kunnen we samen? en Wie hebben we daar nog meer voor nodig? Belangrijke vragen die kunnen stimuleren dat ouderen het podium nemen (3).

Om over na te denken… seniorvriendelijk of leeftijdsvriendelijk?

Een deelnemer wees erop dat het begrip ‘Age Friendly City’ in Den Haag en andere delen van het land vertaald is naar ‘seniorvriendelijke stad’, maar is ‘senior’ nu wel de beste term die we kunnen gebruiken? Deze is beladen, en bovendien richt je je niet alleen op senioren maar op bewoners van alle leeftijden. In de groep komt de term ‘leeftijdsvriendelijk’ als alternatief naar voren. Wat vind jij? Laat je reactie achter.