Sinds maart 2016 is Barneveld verrijkt met De Jeugd van Toen! De Jeugd van Toen is ontstaan als pilot in het landelijke project Samenkracht80+. Hoe kunnen we 80+-ers een steun in de rug bieden, als zij graag iets willen betekenen in hun buurt of wijk, wilden we weten. Met de Jeugd van Toen komen we elke tweede dinsdagmiddag van de maand samen in Ruimzicht, het woon- en zorgcentrum in de wijk Rozenhof. Buurtbewoners, bewoners van de aanleunwoningen en bewoners van Ruimzicht: iedereen mag meedoen! Als ze zich maar tot de jeugd van toen voelen behoren, een brede doelgroep dus. Elke maand ondernemen we iets gezelligs met elkaar: een spelletjesmiddag, samen er op uit, samen bewegen…

Het is de kunst om een verandering in de manier van werken door te voeren, van consumeren naar participeren: wij als ondersteunende professionals en wijkvrijwilligers organiseren niet voor jullie, maar jullie organiseren samen met ons. Want als je een bijdrage levert aan het geheel, wordt het iets van jezelf, je bent van waarde en dat voelt goed!

De ene keer gaat dat beter dan de andere keer. Deze maand is een droom waarheid geworden: de professionele en vrijwillige ondersteuners hebben geen werk aan de activiteit van deze maand, want de activiteit wordt volledig georganiseerd door de bewoners zelf. Fantastisch toch? We gaan samen op stap: een uitje naar een tuincentrum in kerstsfeer. De bus wordt geregeld, de aanmeldingen worden bijgehouden, het tuincentrum wordt gebeld… Oké, één klein dingetje hebben de ondersteuners dan wel verzorgd: de uitnodigingen. Maar goed, het is ook wat als je met je rollator of rolstoel al die brievenbussen af moet… Wat een kanjers, zij helpen niet alleen zichzelf maar ook hun buurtgenoten vooruit. Letterlijk en figuurlijk. Daar word je blij van!