Sociaal werker Frank van Gorp en vrijwilligster dagbesteding Esther Schellekens van welzijnsorganisatie ContourdeTwern volgden de training Moderator Samenkracht80+. Op 7 en 21 juni 2018 organiseerden zij hun eerste Atelier Samenkracht80+ in het Brabantse Helvoirt. Resultaat: deelnemers blijven ook na afloop van de twee dialoogbijeenkomsten in gesprek. Er komt een sociale kaart voor ouderen en er worden plannen gemaakt voor een ontmoetingsplek voor jong en oud.
Hoe kregen Frank en Esther dat voor elkaar? Een verslag uit Helvoirt. 

Eerste dialoogbijeenkomst 7 juni 2018

Aanwezig waren twee 80+ers, twee leden van het bestuur van de Vereniging 55+ en een professional van de GGD Hart van Brabant, project Gewoon Gezond.
Na het welkomstwoord, de voorstelronde met de Talking Stick en het bespreken van de Dialoogregelsbeginnen we met de eerste oefening: Think Pair Share. Bij deze oefening heeft iedereen eerst zelf nagedacht wat ‘meedoen’ en ‘van betekenis zijn’ voor hem of haar persoonlijk betekent. Vervolgens hebben deelnemers in tweetallen uitgewisseld wat ze zojuist hebben opgeschreven.

Weer eens naar het theater
Tijdens deze gesprekken kwamen direct al praktische dingen naar voren. Zo gaf een mevrouw aan graag weer eens naar het theater of de bioscoop te gaan, maar niet alleen te willen. Doordat deze mevrouw een tweetal vormde met de voorzitster van Vereniging 55+ was ook meteen de oplossing in beeld. De voorzitster gaat dit namelijk meenemen naar de vereniging om hier iets mee te gaan doen. Vanuit de paren zijn we weer terug bij elkaar gekomen en hebben we in de groep een Woordenwolk gemaakt met de termen die uit de gesprekken zijn gekomen.

Persoonlijke verhalen
Na een korte pauze hebben we met de groep een ballon hoog gehouden. Dit om iedereen even in beweging te krijgen. De volgende oefening die we hebben gedaan was het Huis van de identiteit. Deze oefening hebben we in de groep gedaan. Dit voorstel kwam uit de groep zelf en het was mooi te zien dat de groep klein en vertrouwd genoeg voelde voor iedereen om deze oefening met zijn allen te doen. Het was een interessante oefening, waarbij veel persoonlijke verhalen loskwamen!
Door de gesprekken die hier uit naar voren kwamen, zijn we wel wat in tijdnood gekomen, waardoor we de afsluitende vragen niet meer hebben behandeld.

Tweede dialoogbijeenkomst  21 juni 2018

Aanwezig: twee 80+ers (waarvan een andere dan vorige keer), twee 70+ers, twee bestuursleden Vereniging 55+, een professional van de GGD Hart van Brabant en vijf leerlingen uit groep acht van basisschool dr. Landman.
Deze bijeenkomst begon met het welkom heten van de nieuwkomers. Aangezien er negen nieuwe gezichten zijn aangesloten, deden we weer een korte voorstelronde. We liepen opnieuw even langs de dialoogregels en gaven een korte samenvatting van de vorige bijeenkomst.

Vervolgens hebben we de filmpjes “Zilveren kracht in beeld” en “See me” gekeken en na afloop met elkaar besproken. Vooral See me maakte veel reacties los in de groep.

Kom over de streep
Hierna hebben we de oefening Kom over de streep gedaan. Daarbij werkten we aan de hand van zes stellingen:

  1. Meedoen en van betekenis zijn, is belangrijk voor mij.
  2. Er zijn voor 80+ers geen belemmeringen in de omgeving om mee te doen en van betekenis te zijn.
  3. Als meedoen en van betekenis zijn lastiger wordt, weet ik waar ik terecht kan.
  4. In Helvoirt hoef je niet eenzaam te zijn.
  5. Stelling voor de ouderen: met de jongere generatie in contact komen is leerzaam.
  6. Stelling voor de jongeren: met de oudere generatie in contact komen is leerzaam.

Generaties eensgezind
Opvallend hierbij was dat de verschillende generaties het bij de meeste stellingen het met elkaar eens waren. Dat hadden we niet verwacht!
Stelling drie leidde tot de conclusie dat er een soort lokale sociale kaart moet komen die mensen bij de telefoon of computer kunnen leggen en waarop ze makkelijk kunnen vinden waar ze met vragen terecht kunnen.
Stelling vier leverde veel discussie op door de vraagstelling. Eenzaamheid hoeft niet, maar er is wel eenzaamheid in het dorp.
Bij stelling vijf hebben we de eerste vraag aan de ouderen gesteld en de tweede aan de jongeren. Iedereen was het met deze stelling eens, wat een goede basis lijkt om verder te gaan om ouderen en jongeren met elkaar in contact te brengen en houden.

Belangrijke signalen
Na de pauze hebben we de flap-over er bij gepakt met daarop twee kolommen. Een met Stimulerend en de ander met Belemmerend. Na een korte uitleg aan de schoolkinderen wat stimulerend en belemmerend betekenen, heb we de vraag gesteld wat in Helvoirt stimulerende en belemmerende zaken zijn om mee te doen en van betekenis te zijn. Daar kwam een mooi lijstje uit. Goede voorzieningen, voldoende activiteiten en de inzet van vrijwilligers werken stimulerend in Helvoirt. Belemmering zijn er ook in dit Brabantse dorp: gebrekkig openbaar vervoer, gevoel van onveiligheid ’s avonds op straat, het beleid van de woningcorporatie en problemen met de sportzaal. Belangrijke signalen voor de instanties…

Resultaten

We zijn geëindigd met een behoeftepeiling. Dat leverde verschillende reacties op.

  1. Vanuit de ouderen kwam de behoefte naar voren voor optie vijf van de SamenKracht PowerPoint presentatie: “Wij blijven in gesprek.” We gaan in overleg met deze deelnemers en de projectleider van Gewoon Gezond om met enige regelmaat bijeenkomsten te blijven organiseren.
  2. Eerder in de bijeenkomst was de vraag al gekomen voor een kleine lokale sociale kaart. Hiervoor zullen we met Vereniging 55+ in overleg gaan om deze op te zetten en te verspreiden, bijvoorbeeld via het verenigingsorgaan het Hofblad.
  3. Vanuit de leerlingen was aangedragen dat er geen plek is waar oud en jong elkaar kunnen ontmoeten. We willen een gesprek gaan plannen met de basisschool dr. Landman, GGD Gewoon Gezond, het Jongerenwerk, Vereniging 55+, ’t Heem, Stichting Thuis in Helvoirt en Kinderwerk LefH om te kijken welke initiatieven er al zijn (maar nog meer aandacht nodig hebben) en wat de mogelijkheden zijn om iets nieuws te gaan opzetten. Daarbij proberen we de leerlingen opnieuw te betrekken, samen met andere jongeren en ouderen.

De deelnemers hebben genoten van de bijeenkomsten. Al met al zijn wij van mening dat Samenkracht80+ een mooie oefenplaats én broedplek is van nieuwe verbindingen in Helvoirt.