Samenkracht80+ Putten verder als zelfstandig huiskamerproject

“Ouder worden is best vernieuwend, want je hebt het nog nooit meegemaakt!” Dit was één van de uitspraken van de 80-plussers die meededen aan het project van Samenkracht80+ in Putten. Tijdens twee bijeenkomsten is Stichting Welzijn Putten in samenwerking met Zorgbelang Gelderland in gesprek gegaan met 80-plussers over vragen op het gebied van ‘meedoen en ertoe doen’. Wat betekent  zinvol en plezierig leven? Wat zijn kansen en belemmeringen die ervaren worden voor het ‘meedoen’ op het gebied van wonen, gezondheid, mobiliteit en contacten?

Verschillende perspectieven

In totaal waren er twaalf deelnemers die meededen aan dit project. De achtergronden van deze 80-plussers waren zeer divers, waardoor er ook vanuit verschillende perspectieven werd gekeken naar deze vragen. Op welke manier ervaart de meneer van 80 met een visuele beperking de vraag over ‘meedoen’? Welke kansen ziet de weduwe van 91 jaar, waarvan het netwerk steeds meer uitdunt? Wat verstaat de 87-jarige meneer die dagelijks zijn dementerende vrouw opzoekt in het verpleeghuis, onder zinvol leven? Hoe verhouden deze vragen zich tot het actieve echtpaar in de groep?

Maandelijkse koffieochtend

Ondanks de verschillende achtergronden en perspectieven, is er toch wel iets te zeggen over een gemeenschappelijke uitkomst. Structuur in de dag, sociale contacten en van betekenis zijn, waren de meest genoemde aspecten. Het waren verrijkende gesprekken waarin met elkaar werd meegedacht en ideeën zijn uitgewisseld over onderwerpen als ‘meedoen en ertoe doen’. Na afloop van deze twee bijeenkomsten is er een koffieochtend bij iemand thuis geïnitieerd die nog steeds maandelijks wordt georganiseerd om in gesprek te blijven en elkaar te ontmoeten.