Rotterdam, 2 november 2106 – En de primeur is voor… Rotterdam. Op 2 november 2016 sloot het Landelijk Projectteam Samenkracht80+ een samenwerkingsovereenkomst met welzijnsorganisatie SOL Netwerk Rotterdam. SOL staat voor Samen Ondernemend Leren. Dat is precies wat we gaan doen met SamenKracht80+. SOL Ouderen helpt kwetsbare ouderen zo lang mogelijk vitaal te blijven en mee te doen in de samenleving. Teamcoach en werkbegeleider Sandra Huisman van SOL over Samekracht80+:

“Wij zien verschillende redenen om aan de slag te gaan met Samekracht80+. Het past in de visie van SOL om uit te gaan van kracht, gelijkwaardigheid, wederkerigheid en plezier tussen mensen, ook tussen professionals en klanten. Het project draagt bij aan de omslag van zorgen voor… naar betrekken bij en samen zoeken naar mogelijkheden en verbeterpunten in het leven van mensen in de wijk. Het kost ons weinig omdat de training gratis is en we toch al mensen in dienst hebben voor participatieprojecten; we betalen alleen zaalhuur en consumpties. We krijgen deskundigheid en betrokkkenheid met ouderen hiervoor terug. En last but not least: de kans om SOL te profileren en onze organisatie positief in het nieuws te zetten.”