Barneveld 8 november 2016 – Circa 25 wijkbewoners en bewoners van Ruimzicht kwamen naar de sportieve bijeenkomst van ‘De Jeugd van Toen’. Deze bijeenkomst was extra feestelijk omdat de zogenaamde Samenkracht80+ handboeken zijn uitgereikt waarin ‘De Jeugd van Toen’ als succesvoorbeeld een prominente plaats heeft gekregen.

Hoe kunnen 80+ senioren meedoen en van betekenis zijn in de buurt? Dat was de centrale vraag binnen het Europese pilotproject Samenkracht80+. Samen met wijkbewoners, bewoners van Ruimzicht, bewoners van aanleunwoningen Rozenhof, Welzijn Barneveld, zorggroep ENA, de cliëntenraad Ruimzicht en jongeren is maandenlang gesproken over wat je zelf kunt doen om vitaal te blijven én wat je samen kunt oppakken. Hierdoor is het initiatief ‘De Jeugd van Toen’ ontstaan: laagdrempelige en open activiteiten voor iedereen, die zich rekent tot de jeugd van toen in het ‘clubhuis’: het Dorpsplein van Ruimzicht – elke tweede dinsdagmiddag van de maand.

“Het is echt vóór en dóór 80+. Zij bedenken zelf thema’s en nemen de organisatie van activiteiten op zich”, zegt Els van Daal van zorggroep ENA. Mede door dit succes zijn er financiën toegekend om dit initiatief verder landelijk uit te breiden”, vult Kees Penninx van ActivAge, tevens ontwikkelaar van de methode, tevreden aan.