Ede, 13 april 2016 – Vijf lokale initiatiefgroepen volgden de training Samenkracht 80+, gebruikten de gelijknamige Handreiking en ontwikkelden geheel op maat hun eigen lokale project Samenkracht 80+. Op 13 april 2016 ontvingen zij als eersten in Nederland het certificaat uit handen van voorzitter Joke de Ruiter-Zwanikken van het Oudere Vrouwen Netwerk Nederland (OVN-NL), toegezongen door het Spijkerkoor (80+) uit Zutphen. In opdracht van en in samenspraak met  OVN-NL ontwikkelde ActivAge de training en de methodiek voor deze activerende dialoog.

Activerende dialoog
Samenkracht 80+ is een activerende dialoog, gericht op het erkennen, waarderen en inzetten van de kennis en kunde van tachtigplussers. Deze  groepsactiviteit biedt tachtigplussers een podium om hun wensen en mogelijkheden op het gebied van ‘meedoen en van betekenis zijn’ met elkaar en met vertegenwoordigers van lokale instituties te delen en actief uit te dragen. Het doel van Samenkracht 80+ is:

  • de kracht van de oudste generaties (kennis, kunde, levenservaring) zichtbaar maken en mobiliseren;
  • een impuls geven aan eigen veerkracht door persoonlijke ontwikkeling, netwerkontwikkeling, maatschappelijke inzet en omzien naar elkaar in de eigen woon- en leefomgeving;
  • de leefwereld van ouderen en de systeemwereld van overheid en organisaties bij elkaar brengen door tachtigplussers een stem te geven richting instellingen en politiek.

Vitaliteit niet verloren
Meepraten en meedoen gaan zo hand in hand voor een generatie die steeds meer onzichtbaar leek te worden. Deze ouderen hebben toch vooral zorg nodig? Niet dus. Samenkracht 80+ kijkt naar de oudste generaties als mensen met mogelijkheden. Met of zonder beperkingen, ook mensen op zeer hoge leeftijd willen ertoe doen. Zij willen niet alleen maar ontvanger zijn van zorg, of daarvoor aangezien worden. Ze willen van betekenis zijn in hun eigen woon- en leefomgeving. De dialooghelpt hen om dit verlangen (opnieuw) vorm te geven, heel concreet. Door Samenkracht 80+ bloeien mensen op, ook waar levenslust soms verloren leek. De ouderen ontdekken weer hun eigen ‘geefkracht’. Deze verschijnt meestal in een nieuwe gedaante, maar is allerminst verdwenen. Samenkracht 80+ zet dialoog en creatieve werkvormen in voor dit proces van ontmoeting en activering. Een proces waarin het uiteindelijk draait om zingeving en geluk. Het project biedt daarmee een antwoord op de vraag van de oudste generaties om te blijven focussen op fijn leven, vitaliteit, ertoe doen, welbevinden en geluk.

Klein project, veel impact
Initiatiefgroepen Samenkracht 80+ bestaan uit een mix van ouderen, vrijwilligers en professionals. Deze mix is essentieel: iedereen kan bijdragen en van elkaar leren. Nu de pilots zijn afgerond kunnen nieuwe initiatiefgroepen worden getraind. Dat gaat gebeuren via een samenwerkingsverband van de drie organisaties die aan de wieg hebben gestaan van de methode: het Oudere Vrouwennetwerk Nederland, Stichting Woonservicewijken Escamp en ActivAge.

Transitie
Met Samenkracht80+ zetten organisaties in zorg en welzijn en gemeenten een concrete en vruchtbare stap in de transitie richting meer eigen regie en samen-redzaamheid in het sociale domein. Het project laat zien dat ook de oudste generaties uit de ‘verzorgingsstand’ willen komen, zelf aan willen pakken, mits ze voldoende worden gefaciliteerd en daadwerkelijke steun voelen vanuit overheid en instituties.

Enkele reacties van deelnemers aan de dialoog:
“Hier kunnen we zelf bepalen wat we leuk vinden om te doen. Ik hoef niet zo nodig meer aan het handje van de activiteitenbegeleiding de eendjes voeren.”
“Het belangrijkste is dat ik er nog toe doe. Ik wil gezien worden, me erkend voelen en iets kunnen betekenen voor een ander.”

Reactie van een vertegenwoordiger uit de politiek:
“Er is in onze gemeente zoveel te doen voor ouderen, maar zij vinden hun weg niet of het slaat niet aan. Wij doen iets niet goed. Ik ga dit aankaarten in het overleg over de basisinfrastructuur zorg en welzijn in de wijken.”

Informatie?
Wilt u als bewoner, ouderenorganisatie of organisatie in zorg en welzijn ook een initiatiefgroep Samenkracht 80+ vormen of bent u geïnteresseerd in de training? Stuur een mail naar info@activage.nl. Stel uw vraag en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.