Den Haag, januari 2017 – In de maand januari hebben circa twintig tachtigplussers enthousiast deelgenomen aan de dialoogbijeenkomsten Atelier Samenkracht80+. ANBO Den Haag faciliteerde de bijenkomsten. De deelnemers hebben de twee bijeenkomsten als bijzonder leerzaam en sfeervol ervaren. Als vervolg hebben enkele ouderen een kook/eetafspraak gemaakt. Twee heren hebben zich bereid verklaard mee te werken aan activiteiten waarin ze hun herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog delen met de jeugd. Ook heeft de groep aanbevelingen gedaan voor de ANBO om activiteiten te organiseren met ontmoetingen tussen jong en oud en mensen van verschillende culturen. Ouderen kunnen daarin hun verhaal doen.

Oorlog
Bijvoorbeeld over de oorlog. Dit onderwerp kwam sterk naar voren tijdens de tweede dialoogbijeenkomst. “Wij zijn allemaal kind geweest in de oorlogsjarren,” bracht iemand naar voren. De behoefte om – vaak na jaren van stilzwijgen – alsnog te praten en de verhalen met jongere generaties te delen neemt toe. “Ik heb er nog een trauma van” vertelde een deelnemer, zichtbaar geroerd. Anderen waren wat terughoudender, maar duidelijk was dat dit thema bij de meeste aanwezigen leeft.

Vrolijke momenten
Er waren ook volop vrolijke momenten. Zo hebben de deelnemers de werkvormen als zeer inspirerend ervaren. Het leukst vonden ze een tekening maken over het mooiste moment in hun afgelopen week: “Daar word ik helemaal blij van.” Vaak zijn dat momenten waarop je iets voor anderen betekent, maar het kunnen ook momenten zijn waarop je je even terugtrekt met een mooi boek of om te luisteren naar muziek. Ook de oefening met elkaar cadeautjes geven werd erg gewaardeerd: “Geven is gemakkelijker dan ontvangen, maar wat is het heerlijk als je merkt dat de ander zich echt in mij heeft verdiept.”

Geven en nemen
Naar aanleiding hiervan hebben de ouderen verder gesproken over de balans tussen geven en nemen in hun eigen levens. Over de belemmeringen die zij ervaren als ontvanger én als gever, maar ook wat je kunt doen om de balans op orde te houden. We merkten dat de ouderen elkaar talloze tips gaven over wat je zelf kunt doen om mee te doen, betrokken te blijven, prettig oud te worden en van betekenis te blijven in hun eigen leventje. Moelijker vonden ze om te bedenken wat er in de omgeving nodig is. Niet gehoord worden door de politiek en geen dankbaarheid krijgen van je kinderen werden als voorbeelden genoemd.

Mensen zijn aardig!
Ook zei iemand: “Ik vind het heerlijk om te mogen zeggen dat ik niets meer moet. Ik hoef niets meer. Dat schept zo veel ruimte. Opeens voel ik rust in mij. Daardoor zie ik ook meer de mooie dingen om mij heen. Mensen zijn vaak heel aardig tegen mij. Vroeger zag ik dat niet.”