Vleuten – Buurtcentrum de Schakel. De eerste landelijke Inspiratiemiddag SamenKracht80+ is een feit. Dertig enthousiaste deelnemers – lokale coördinatoren, moderators, ambassadeurs en belangstellenden – ontmoeten elkaar om ervaringen te delen en mee te denken. Hoe kunnen we de SamenKracht beweging in Nederland nog sterker maken, zowel op lokaal als op landelijk niveau? Deze vraag staat vanmiddag centraal.

 

Verspreiding goed op gang

Initiatiefnemers Loes Hulsebosch en Kees Penninx vertellen over de ‘stand in het land.’ Binnen amper een jaar trainde het Landelijk team, versterkt met Roselinde van Ravenstein en Sabine Verkroost, maar liefst 150 moderators in elf gemeenten. Eind 2017 heeft SamenKracht80+ zich gesetteld in de grote steden Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht, in middelgrote steden als Arnhem, Gouda en Breda, alsook in kleinere kernen als Boxtel en Veldhoven (N-Br), Gorredijk (Fr) en Hardenberg (Ov). Diverse andere gemeenten hebben hun belangstelling kenbaar gemaakt.

 

Inspiratie

Ter inspiratie voor de lokale praktijk houdt SamenKracht80+ ambassadeur Anja Machielse een lezing over ouder worden en zingeving als sociaal proces. Cruciaal daarin, zo blijkt uit onderzoek, is het gevoel van ertoe doen en van betekenis zijn, ongeacht de leeftijd. Machielse – bijzonder hoogleraar Empowerment van Kwetsbare Ouderen – spreekt over de veranderende tijdshorizon van de oudste generaties, de toenemende behoefte aan diepere, betekenisvolle relaties en het selectiever worden in het aangaan van contacten. De deelnemers zijn zeer geïnspireerd. “U vertelt mijn levensverhaal” reageert een van de aanwezige moderators, een vrouw van 81 jaar.

 

World Café

Na de pauze verdeelt de zaal zich in drie dialoogtafels en gaan we aan het werk in een ‘World Café’. Aan iedere tafel zit een host, die een dialoogvraag voorlegt. De gasten bespreken de vraag en maken (op een groot papieren tafelkleed) een mindmap met antwoorden, suggesties, gedachten, tekeningen, ingevingen. Na twintig minuten rouleren de tafels. De host ontvangt de volgende groep en nodigt deze uit om het gesprek van de vorige groep voort te zetten en de mindmap aan te vullen. Deze dialoogvorm is erg geschikt voor het ophalen van praktische ideeën. Er wordt geoogst rond drie thema’s: uitvoering, effectiviteit en borging van de Ateliers. De verslagen van de drie dialoogtafels zijn als pfd beschikbaar voor leden van de Kenniskring SamenKracht80+.

 

Door met volle kracht

Mede dankzij de ondersteuning van Fonds Nuts Ohra heeft SamenKracht80+ in Nederland een vliegende start gemaakt. Kunnen we de beweging voortzetten, ook zonder de steun van FNO? Momenteel doet het Nivel onderzoek naar de effectiviteit van deze interventie. De resultaten zullen pas eind 2018 bekend zijn. Ondertussen zitten we niet stil. We bouwen verder aan het netwerk, bieden nieuwe trainingen aan en blijven investeren in lokale kwaliteit en borging. Aan de deelnemers van de inspiratiemiddag zal het niet liggen. Of zoals Rob de Vries (75), de eerste actieve moderator SamenKracht80+ van Nederland het zei: “Wij gaan door met volle kracht om hier iets heel moois van te maken!”