Op donderdag 28 juni 2018 organiseerde het Landelijk Team de tweede inspiratiemiddag Samenkracht80+ voor coördinatoren, moderatoren en belangstellenden. Locatie: het voormalig laboratorium van de oude Prodentfabriek te Amersfoort. Symbolischer kon het niet. Hoe blijven we fris en vernieuwend, zodat ons ‘product’ goed landt in de praktijk? Die vraag stond centraal tijdens deze bijeenkomst.

 

Goed op dreef

Samenkracht80+ is goed op dreef, aldus Kees Penninx, die samen met Loes Hulsebosch het initiatief nam tot Samenkracht80+. Juni 2018 zijn er al 32 lokale dialoogbijeenkomsten georganiseerd met in totaal bijna 300 ouderen en nog eens zo’n 50 jongere gespreksdeelnemers. Een geweldige prestatie, dank aan alle moderators voor hun inzet en enthousiasme! De vraag is nu: hoe houden we de beweging vast? Hoe zorgen we ervoor dat Samenkracht80+ geen eendagsvlieg is maar een blijvertje wordt? Duurzaam verankerd in lokale organisaties, gemeenten en netwerken van vrijwilligers- en professionele organisaties in zorg en welzijn.

 

Het hart van de oudere

Dat gaat lukken, aldus Geert Beke, mits we het hart van de moderne oudere weten te raken. Als gerontoloog en ervaringsdeskundige profileert Geert zich met zijn blogs als Fulltime Pensionado. Op inspirerende wijze verbindt hij daarbij wetenschappelijke kennis aan de ervaringen in zijn dagelijks leven.

“Ook de laatste levensfase kan volwaardig geleefd worden met persoonlijke groei en ontwikkeling en aandacht voor alle levensdomeinen”, aldus Geert. Openhartig vertelt hij wat oud worden voor hem persoonlijk betekent en hoe hij daar zelf sturing aan probeert te geven. “Ik investeer veel nadrukkelijker in mijn vriendschappen” geeft hij als voorbeeld. De vijf levensdomeinen waarmee de moderatoren in de training hebben leren werken, bieden ook Geert houvast. Voor hemzelf worden vooral de levensgebieden sociale relaties en waarden/inspiratie steeds belangrijker. “Daar vind ik tegenwoordig mijn levensadem.” Voor anderen kunnen andere thema’s leidend zijn. Maar steeds gaat het om balans, om actief en breed blijven zoeken naar mogelijkheden. “Daar ben je nooit te oud voor” aldus een gloedvolle Geert Beke.

 

Meertalig zijn

Aan twee dialoogtafels gaan we vervolgens aan de slag om de wijze lessen van Geert te vertalen naar onze eigen praktijk. Aan de eerste dialoogtafel staat het thema sociale marketing centraal. Hoe bereiken we de ouderen? Er worden heel praktische tips uitgewisseld, zoals zorg voor gratis koffie en gebak, maak gebruik van beeldmateriaal bij de werving en werk op een gezellige, goed bereikbare plek waar ouderen toch al graag komen. Ook wordt opgemerkt hoe belangrijk het is om ‘meertalig’ te zijn: in het contact met ouderen spreek je een andere taal dan in het contact met beleidsmakers. Zo worden kanttekeningen geplaatst bij het woord ‘moderator’: kan dat niet gewoon ‘gespreksleider’ zijn? Zorg ervoor dat ouderen er direct een beeld bij hebben. ‘Gezellig samen-zijn’ spreekt mogelijk meer aan dan ‘Samenkracht.’ Is dat niet te abstract, wellicht meer een term voor beleidsmakers?

 

Lokale inbedding

De tweede dialoogtafel heeft als thema inbedding van Samenkracht80+ in lokale netwerken. Er komen tips en voorbeelden op tafel van inbedding in de eigen organisatie en goed aansluiten bij het lokale beleid. Sluit bijvoorbeeld aan bij het thema eenzaamheid. De dialogen kunnen ouderen inspireren en bieden op zichzelf al een eerste, waardevolle ontmoeting. Ook het praten mét in plaats van praten over ouderen is een sterk wapen. Gemeenten zoeken immers naar nieuwe vormen om burgers te betrekken. Toon het unieke en benadruk dat er sprake is van een beproefde, systematische en creatieve aanpak. Het is meer een aanpak dan een project. En het is een groepsinterventie in plaats van een individuele aanpak. Dit biedt kansen voor sociale wijkteams, professionals en vrijwilligers die daadwerkelijk de kracht van de wijk en zijn (oudste!) bewoners willen benutten en mensen willen verbinden.

 

Samen de bloemetjes buiten zetten

We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst met veel ruimte om elkaar te leren kennen en te netwerken. We delen het gevoel samen te staan voor een belangrijk ideaal. Dat werkt verbindend. Wat ons ook bij elkaar brengt is een positieve insteek. Zeker, oud zijn is lang niet altijd gemakkelijk. Maar blijf kijken naar wat wel kan, wat wel lukt, zorg voor humor, blijf positief en relativeer. Op voortreffelijke wijze doet Nienke Miedema van KEaRN Friesland dat, tegen het eind van de bijeenkomst. Nienke toont een prachtig promotiefilmpje en citeert een klinkende uitspraak van Loesje: “Er is niets mis met achter de geraniums zitten. Nog leuker is samen de bloemetjes buiten zetten.”  Taal die iedereen begrijpt.