Samenkracht80+ blijkt in een enorme behoefte te voorzien. Het project biedt 80-plussers een podium om met elkaar en met professionals van gedachten te wisselen over ‘meedoen en van betekenis zijn.’ Hoe doe je dat en wie of wat heb je daarbij nodig?

Al zestig moderators
Inmiddels zijn in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Arnhem en Veldhoven de eerste 60 moderators getraind. Vol enthousiasme zijn zij nu aan de slag met het organiseren van dialoogbijeenkomsten. Voor het eind van het jaar volgen Gouda, Breda, Boxtel, Gorredijk (Fr) en Hardenberg (OV), evenals twee nieuwe groepen in Den Haag en Amsterdam.

Verfrissend
Per training worden 10 à 12 professionals en vrijwilligers getraind in de dialoogmethodiek van Samenkracht80+. Dit blijkt een goede basis om in de eigen wijk te starten met activerende dialogen. De deelnemers aan de trainingen waarderen vooral het oefenen met praktische werkvormen, zoals de talking stick, het waardenspel, het cadeautjes geven en het werken met filmmateriaal. De aanpak wordt als zeer verfrissend ervaren. Dat samen dansen, tekenen en zingen heerlijke werkvormen zijn in een dialooggroep met ouderen, is voor velen een eye opener.

Elkaar vinden
Ook de visie van Samenkracht slaat aan. Dat merken we bijvoorbeeld als we tijdens de training het Huis van de identiteit behandelen. ‘Een prachtige, niet-oordelende kijk op ouderen, daar krijg ik nou energie van!’, aldus een van de deelnemers. Het gaat het erom dat ouderen zich gezien en gehoord voelen, nieuwe contacten leggen en samen dingen oppakken die hen interesseren. Of, zoals een van de gecertificeerde moderators het zei: ‘de dialoog draagt eraan bij dat ouderen elkaar ontmoeten, maar meer nog, dat ze elkaar vínden. Het is prachtig om daarbij te mogen helpen.’