Dit moet alom bekendheid krijgen!”

Op 10 oktober jongst leden woonden ruim 700 bezoekers Expeditie Begonia bij, de conferentie over nieuwe woonvariaties voor langer en zelfstandig thuis wonen, georganiseerd door het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen Zorg. Samenkracht80+ was van de partij met twee Ronde Tafelsessies. Alom hoorden we enthousiaste reacties van de dertig tafelbezoekers: “Dit is zó wezenlijk, dit moet echt overal in Nederland bekendheid krijgen!”

 

In gesprek over prettig wonen

Dit jaar was het versterken van sociale netwerken het centrale thema van Expeditie Begonia. Bij het langer thuis of opnieuw thuis wonen is het hebben van een kring aan familieleden, vrienden, professionals, vrijwilligers, buren immers van groot belang. Om eenzaamheid te voorkomen of te verminderen, om participatie te stimuleren, zodat mensen zo prettig mogelijk kunnen wonen in de wijk. Dit vraagt om de juiste infrastructuur: voorzieningen in de nabijheid, plekken om elkaar te ontmoeten, mogelijkheden om mee te doen. Precies de onderwerpen waarover ouderen tijdens de dialogen van Atelier Samenkracht80+ met elkaar en met wijkprofessionals in gesprek gaan.

 

Nog beter luisteren

Een divers gezelschap van mensen van gemeenten, corporaties, welzijns- en zorgorganisaties en belangenorganisaties schoof aan bij onze sessies. Door mee te doen met de oefening ‘Geven en nemen’ kwam een mooi gesprek over wederkerigheid op gang, iets wat ook tijdens de Ateliers met de ouderen gebeurt. Door de inzet van zulke levendige dialoogvormen inspireren ouderen elkaar om hun eigen vorm te vinden waarin zij zo lang mogelijk van betekenis kunnen blijven voor anderen. “Je boort hier het potentieel van ouderen mee aan” aldus iemand van een welzijnsorganisatie. Daarnaast geven ouderen tijdens de dialogen aan wat ze nodig hebben om in hun wijk en woonomgeving te kunnen participeren, zoals een ontmoetingsplek en bankjes om even te rusten tijdens een wandeling. Voor professionals levert dit belangrijke informatie op. De dialoog “Samenkracht80+ zorgt niet alleen voor ontmoeting tussen ouderen, ook onze relatie met onze klanten krijgt hierdoor meer diepgang; als professionals leren we nog beter leren luisteren”, aldus een vertegenwoordiger van een woningcorporatie.

 

“Je krijgt er zo veel voor terug”

Met plezier luisterden de aanwezigen tijdens de Ronde Tafel sessie ook naar de energieke bijdrage van de 78-jarige Jessie van den Avoort uit Hardenberg. Bij welzijnsorganisatie De Stuw volgde Jessie de training Moderator Samenkracht80+. Vervolgens begeleidde zij op vrijwillige basis al binnen enkele maanden twee Ateliers. “Ik vind dit enorm fijn om te doen. Zelf steek ik er ook iedere keer weer wat van op; je krijgt er zo veel voor terug” aldus een glunderende Jessie.

Samenkracht80+ is momenteel in 12 gemeenten beschikbaar en bereikte tot nu toe mede dankzij het Fonds NutsOhra zo’n 600 ouderen. Een mooi begin! Wilt u ook Samenkracht80+ dialogen in uw gemeente? Op www.samenkracht.nu vindt u alle informatie die u daarvoor nodig hebt. Tot horens!