Wat hebben we veel geleerd van de Pilot Samenkracht80+ in Amersfoort. Zorgresidentie Het Seminarie in de Amersfoortse binnenstad pakte het project op als impuls om zich te ontwikkelen als sociaal knooppunt voor ouderen in de wijk. Samenkracht80+ was de manier om daarover met ouderen in gesprek te komen.

Door de dialoog zijn ouderen zich meer bewust geworden van eigen wensen en mogelijkheden op het gebied van ‘meedoen’ en ‘van betekenis zijn’ in de eigen woonomgeving. Drie van de zeven deelnemende 80+ ouderen hebben direct op loopafstand een nieuwe plek in het vrijwilligerswerk gevonden. De ouderen ontdekten dat er weliswaar veel initiatieven zijn waar je aan mee kunt doen, maar dat veel informatie hen niet bereikt.

Professionals van maatschappelijke organisaties die meededen aan de dialoog hebben op verzoek van de ouderen een overzicht gemaakt van mogelijkheden voor actieve recreatie, ontmoeting en vrijwilligerswerk. De ouderen stelden dat zeer op prijs: “Er wordt naar ons geluisterd, eindelijk!” De ouderen hebben de informatie in de buurt verspreid. Ook heeft de dialoog ertoe geleid dat het beleid op dit gebied van informatievoorziening opnieuw wordt bekeken in de lokale politiek. Zo pakt ieder zijn rol. Dat nou wat we bedoelen met samen-kracht.