Om grote groepen en reizen zoveel mogelijk te vermijden traint het Samenkracht collectief nieuwe moderators op hun eigen locatie. Lies en Ingrid, sociaal werkers bij Rijnstad in Arnhem, willen de Samenkracht aanpak inzetten in hun werk met migranten ouderen. Het uitgangspunt van Samenkracht, ertoe doen en van betekenis zijn, is zeker bij migranten ouderen essentieel. Door inzicht te krijgen in hun situatie kunnen zij opnieuw betekenisvolle relaties aangaan en een betekenisvolle rol voor zichzelf vinden.

Lies en Ingrid oefenden de werkvormen en verdiepten zich in het achterliggende theoretisch kader, waaronder de dialoog voeren over verschillende onderdelen in je leven, het Huis van je Identiteit. Aan het einde ontvingen zij het Certificaat. Hiermee zijn zij tevens aangesloten bij de kenniskring van Samenkracht.

Heb je ook een thema waarbij de aanpak van Samenkracht van pas kan komen? Meld je aan voor training of coaching!