Het kennisplatform Seniorvriendelijke stad is in 2020 een nieuwe koers ingeslagen. Er wordt dit jaar een nieuwe start gemaakt door het maken van een jaarlijks in te zetten meetinstrument dat zich richt op de verschillende domeinen van een Age Friendly City van de Wereldgezondheidsorganisatie. In het platform komen de Haagse onderzoeken en kennis met betrekking tot Seniorvriendelijk Den Haag bij elkaar, met als eindresultaat een advies naar de gemeente. Dit jaar voeren we drie onderzoeken uit die de basis vormen voor dit advies: het kwantitatieve onderzoek met het ouderenpanel, de kwalitatieve stadsateliers en de gemeentelijke Ouderenmonitor. In het kennisplatform worden de resultaten van de verschillende onderzoeken geĆÆntegreerd en geĆ«valueerd. De onderzoeken worden aangevuld met advies, kennis en onderzoeken van leden van het kennisplatform Seniorvriendelijk Den Haag en nationale en internationale literatuur. In dit bericht nemen we alle platformleden graag mee in de opzet van de drie onderzoeken, met een nadruk op de vragenlijst aangezien deze momenteel wordt opgesteld.

Lees hier het volledige bericht.