Op 1 april j.l. ontvingen in Arnhem 8 Turkse vrouwen hun certificaat voor deelname aan de training moderator Samenkracht. Deze training was een pilot om te onderzoeken of de methodiek Samenkracht en bijbehorende werkvormen ook geschikt is voor ouderen met Turkse achtergrond. De moderators waren enthousiast over de training en hebben suggesties gegeven voor aanpassingen. Zij zullen Samenkracht toepassen in onder meer de dagactiviteiten in hun ontmoetingscentrum.