In Den Haag is in februari j.l. een groep Samenkracht moderators getraind in het kader van het project ‘Ouderen laten van zich horen in de wijk’.

In dit project wil de Stedelijke Ouderen Commissie in samenwerking met welzijnsorganisatie Xtra, dialoogbijeenkomsten houden met ouderen in de Haagse wijken. Doel hiervan is op een nieuwe manier signalen ophalen in de wijken en ouderen motiveren om zelf mee te gaan doen aan verbetering van de wijken en van hun situatie. In april en mei zijn de eerste dialoogbijeenkomsten geweest in Kijkduin/Bohemen en in Moerwijk. De deelnemers waren enthousiast en hebben er zelf veel aan gehad. De SOC zal de signalen die ter tafel zijn gekomen bespreken en verwerken in hun adviezen aan de gemeente.

Kijk bij verhalen voor een videorapportage (link)