In de trainingen Samenkracht leer je een nieuwe manier van kijken en werken met groepen ouderen. Wat je leert kun je direct in de praktijk brengen. Ook de cursisten van het programma Samen Ouder Worden van de Vereniging NOV gingen geïnspireerd, met een frisse blik, aan de slag in hun eigen praktijk. Bij de terugkomdag vertelden ze enthousiast hun ervaringen met de nieuw geleerde werkvormen en over hun plannen met Samenkracht.

Creatief zoeken naar aanknopingspunten

Een belangrijk inzicht dat de cursisten benoemen is het belang van aansluiten bij iets wat speelt bij ouderen. Dat is een belangrijk punt: creatief zoeken naar aanknopingspunten, onderzoeken welke thema’s er leven in een groep of wijk. Vaak laten we ons verleiden om van te voren bedachte doelen of resultaten te willen bereiken. Dat werkt niet want dan worden jouw belangen (of die van jouw organisatie) leidend in de gesprekken, en dan haken mensen al snel af.

Bij het zoeken naar aanknopingspunten helpt het ook als je dichtbij jezelf blijft. 

Dichtbij jezelf blijven helpt

Zo introduceerde een van de cursisten de principes van Samenkracht in een groep ouderen waar ze yogales aan geeft. Het afwisselen van actie (yoga) en reflectie bracht verdieping en verbinding in de groep. Het gebruik van een ‘vertelsteen’ stimuleerde de deelnemers om hun eigen verhaal rondom een thema te delen. Er ontstond snel een intieme, veilige sfeer. Deelnemers raakten betrokken bij elkaars verhaal. “Ik had het gevoel dat ik het niet alleen hoefde te doen, de gesprekken liepen vanzelf”.
“Ik voel me krachtiger om het thema zingeving in een groep neer te zetten.”

Twee andere cursisten gingen in gesprek met de bewoners en bezoekers van het woonzorgcentrum waar ze allebei werken. Op een hele eigen manier, door er een podcast van te maken. Ze lieten de thema’s uit de groep naar voren komen en ontdekten de overeenkomst met ‘Het huis van identiteit’ dat ze in de training aangereikt kregen om breed naar je leven te kijken. “Door de Samenkracht werkvormen was er snel een intieme sfeer waarin veel werd gedeeld.”

Heel veel activiteiten lenen zich voor de Samenkracht aanpak, mits ze het doel hebben van inspiratie, van elkaar en met elkaar leren, inzicht krijgen en van daaruit handelingsperspectief creëren. Deze groep cursisten brengt het in de praktijk. Wij volgen ze graag, want er zijn mooie plannen. Zoals Samenkracht inzetten bij denktanks, mannengroepen, het Centrum voor Ontmoeting en Levensvragen, het creëren van betrokkenheid bij een ontmoetingscentrum, meer podcasts en yogagroepen.